TOÁN LỚP 5

Ảnh bìa sách
TOÁN LỚP 5
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00059-0
Sơ lược sách
 • Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
  • Ôn tập: Khái niệm về phân số
  • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
  • Ôn tập: So sánh hai phân số
  • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
  • Phân số thập phân
  • Luyện tập trang 9 SGK Toán 5
  • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
  • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
  • Hỗn số
  • Hỗn số (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 14 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5
  • Ôn tập về giải toán
  • Ôn tập và bổ sung về giải toán
  • Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5
  • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 21 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5
  • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
  • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
  • Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5
  • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
  • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
  • Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5
  • Héc-ta
  • Luyện tập trang 30 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 31 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5
 • CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
  • Khái niệm số thập phân
  • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
  • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
  • Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5
  • Số thập phân bằng nhau
  • So sánh hai số thập phân
  • Luyện tập trang 43 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5
  • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  • Luyện tập trang 45 SGK Toán 5
  • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
  • Luyện tập chung trang 47 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5
  • Cộng hai số thập phân
  • Luyện tập trang 50 SGK Toán 5
  • Tổng nhiều số thập phân
  • Luyện tập trang 52 SGK Toán 5
  • Trừ hai số thập phân
  • Luyện tập trang 54 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5
  • Nhân một số thập phận với một số tự nhiên
  • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..
  • Luyện tập trang 58 SGK Toán 5
  • Nhân một số thập phân với một số thập phân
  • Luyện tập trang 60 SGK Toán 5
  • Luyện tập trang 61 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5
  • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
  • Luyện tập trang 64 SGK Toán 5
  • Chia một số thập phân cho 10,100,1000..
  • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
  • Luyện tập trang 68 SGK Toán 5
  • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
  • Luyện tập trang 70 SGK Toán 5
  • Chia một số thập phân cho một số thập phân
  • Luyện tập trang 72 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5
  • Tỉ số phần trăm
  • Giải toán về tỉ số phần trăm
  • Luyện tập trang 76 SGK Toán 5
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 77 SGK Toán 5
  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
  • Luyện tập trang 79 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5
  • Giới thiệu máy tính bỏ túi
  • Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5
 • CHƯƠNG III: HÌNH HỌC
  • Hình tam giác
  • Diện tích hình tam giác
  • Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5
  • Hình thang
  • Diện tích hình thang
  • Luyện tập trang 94 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 95 SGK Toán 5
  • Hình tròn, đường tròn
  • Chu vi hình tròn
  • Luyện tập trang 99 SGK Toán 5
  • Diện tích hình tròn
  • Luyện tập trang 100 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5
  • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
  • Luyện tập về tính diện tích
  • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
  • Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 5
  • Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
  • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
  • Luyện tập trang 110 SGK Toán 5
  • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
  • Luyện tập trang 112 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5
  • Thể tích của một hình
  • Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối
  • Mét khối
  • Luyện tập trang 119 SGK Toán 5
  • Thể tích hình hộp chữ nhật
  • Thể tích hình lập phương
  • Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5
  • Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu
  • Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5
 • CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
  • Bảng đơn vị đo thời gian
  • Cộng số đo thời gian
  • Trừ số đo thời gian
  • Luyện tập trang 134 SGK Toán 5
  • Nhân số đo thời gian với một số
  • Chia số đo thời gian cho một số
  • Luyện tập trang 137 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5
  • Vận tốc
  • Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5
  • Quãng đường
  • Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5
  • Thời gian
  • Luyện tập trang 143 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 145, 146 SGK Toán 5
 • CHƯƠNG V: ÔN TẬP
  • Ôn tập về số tự nhiên
  • Ôn tập về phân số
  • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
  • Ôn tập về số thập phân
  • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
  • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
  • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)
  • Ôn tập về đo diện tích
  • Ôn tập về đo thể tích
  • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
  • Ôn tập về đo thời gian
  • Phép cộng
  • Phép trừ
  • Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5
  • Phép nhân
  • Luyện tập trang 162 SGK Toán 5
  • Phép chia
  • Luyện tập trang 164 SGK Toán 5
  • Luyện tập trang 165 SGK Toán 5
  • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
  • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
  • Luyện tập trang 167 SGK Toán 5
  • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
  • Luyện tập trang 169 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 169, 170 SGK Toán 5
  • Một số dạng bài toán đã học
  • Luyện tập trang 171 SGK Toán 5
  • Luyện tập trang 171, 172 SGK Toán 5
  • Luyện tập trang 172 SGK Toán 5
  • Ôn tập về biểu đồ
  • Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5
  • Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

Chia sẻ bài này qua: