Giáo Trình Hòa Âm Ứng Dụng (MS 451)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I. Tìm hiểu hòa âm trong tác phẩm âm nhạc. Những khái niệm về chồng âm, hợp âm trong hòa âm bốn bè: Nguyên tắc kết hợp các hợp âm ba chính T - S - D và cách phối bè

1.1. Vài nét sớ lược về âm nhạc nhiều bè qua các tác phẩm

1.2. Những khái niệm cơ bản về hòa âm - hợp âm

1.3. Sự sắp xếp hợp âm trong hòa âm bốn bè. Hệ thống chức năng của các hợp âm ba chính

1.4. Cách nối tiếp các hợp âm ba chính

1.5. Phối hòa âm cho giai điệu bằng hợp âm ba chính

1.6. Sự thay đổi vị trí âm khi nhắc lại hợp âm và bước nhảy của âm ba.

1.7. Phối hòa âm cho bè trầm bằng hợp âm ba chính.

Chương II. Hợp âm sáu, hợp âm sáu bốn của hợp âm ba chính. Kết và một số hình thức chủ yếu của kết

2.1. Hợp âm sáu của hợp âm ba chính T6 - S6 - D6

2.2. Cách nối tiếp các hợp âm sáu

2.3. Các hợp âm sáu bốn thêu và lướt: T6/4 - S6 - D64

2.4. Kết và các hình thức chủ yếu của kết

2.5. Hợp âm sáu bốn kết – K6/4

Chương III. Các hợp âm ba phụ và điệu trưởng hòa âm

3.1. Hệ thống chức năng đầy đủ của điệu trưởng và thứ hòa âm

3.2. Hợp âm sáu và hợp âm ba trên bậc hai - SII6 - SII

3.3. Hợp âm ba bậc sáu - TSVI - Kết ngắt

3.4. Điệu trưởng hòa âm

3.5. Những hợp âm ít dùng thuộc nhóm át DVII6 - DTIII - D6

Chương IV. Các họp âm bảy chính thống điệu thức trường và thứ (tự nhiên - hòa âm) - D7 - SII7 - DVII7. Các hợp âm bảy phụ và hợp âm D9. Điệu thứ tự nhiên và vòng hòa âm Phrigien

4.1. Hợp âm bảy át gốc - D7

4.2. Các thế đảo của D7 và bước nhảy khi giải quyết D7 về T

4.3. Hợp âm bảy hạ át - SII7

4.4. Hợp âm bảy dẫn - DVII7

4.5. Hợp âm bảy phụ T7 - DTIII7 - S7 - TSVI7 Và hợp âm D9

4.6. Điệu thứ tự nhiên và vòng hòa âm Phrigien

Chương V. Phối hòa âm cho giai điệu theo phong cách chủ điệu - âm hình đệm - Cách viết phần đệm đơn giản cho ca khúc - Hút âm và cách viết phần đệm cho giai điệu trên thang 5 âm

5.1. Cách phối tự do cho giai điệu của ca khúc phổ thông

5.2. Những khái lược về âm hình đệm  

5.3. Viết phần đệm đơn giản cho ca khúc

5.4. Hợp âm vị cách xây dựng hợp âm trên thang 5 âm

5.5. Viết phần đệm cho giai điệu trên thang 5 âm

Bảng tra cứu tư thuật ngữ trong sách

Tài liệu tham khảo

Chia sẻ bài này qua: