Effortless English (MS 752)

 Effortless English (MS 752)

Effortless English (MS 752)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Kỹ năng tiếng Anh nào là quan trọng nhất ?

Kỹ năng nào giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tốt ?

Đương nhiên, sự lưu loát là quan trọng nhất... và thế nào là sự lưu loát ?

Lưu loát là khả năng nói và hiểu tiếng Anh một cách nhanh chóng và dễ dàng ... KHÔNG CẦN DỊCH QUA TIẾNG VIỆT. Lưu loát cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể nói chuyện tiếng Anh với người bản xứ một cách dễ dàng. Họ hiểu bạn và bạn cũng hiểu họ dễ dàng. Nói một cách khác đó là, bạn nói và hiểu tiếng Anh ngay lập tức

Sự lưu loát là mục tiêu quan trong nhất trong tiếng Anh.

Các nghiên cứu cho thấy. Chỉ có một cách để đạt được sự lưu loát trong nói tiếng Anh. Bạn không thể nói lưu loát bằng cách đọc sách. Bạn không thể nói lưu loát bằng cách đi học tiếng Anh ở trường. Bạn không thể nói tiếng Anh lưu loát bằng cách học giỏi văn phạm.