Cạm bẫy người

Ảnh bìa: Cạm bẫy người

Cạm bẫy người

Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản VĂN HỌC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 1933
Coppy right Nhà xuất bản Văn Học

            I Ông thân tôi là “mòng”

            II Ông quân sư của bạc bịp

            III Đố anh nào bịt mắt được tôi

            IV Ba nhân vật

            V Bốn đồng ngửa sấp

            VI Ruột quân xúc xắc

            VII Xưởng chế tạo khí giới

            VIII Những thủ đoạn ngoài chương trình b…

            IX Một cuộc vận động tự trị

            X Canh tài bàn… tay tư

            XI Tấm lòng đi bịp, từ nay xin chừa

            XII Nạn kinh tế, sở liêm phóng với ông ấm B…

            XIII Cái “lưới nhện”

            XIV Kẻ ở người về