ĐẠO ĐỨC 5

ĐẠO ĐỨC 5

ĐẠO ĐỨC 5

Tác giả: LƯU THU THỦY
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bài 1.   Em là học sinh lớp 5   

Bài 2.   Có trách nhiệm về việc làm của mình  

Bài 3.   Có chí thì nên   

Bài 4.   Nhớ ơn tổ tiên  

Bài 5.   Tình bạn   

Bài 6.   Kính già, yêu trẻ   

Bài 7.   Tôn trọng phụ nữ  

Bài 8.   Hợp tác với những người xung quanh 

Bài 9.   Em yêu quê hương  

Bài 10.   ủy ban nhân dân xã (phường) em  

Bài 11.  Em yêu tổ quốc Việt Nam   

Bài 12.   Em yêu hòa bình   

Bài 13.   Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc  

Bài 14.   Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên