LOGIC HỌC PHỔ THÔNG

LOGIC HỌC PHỔ THÔNG

LOGIC HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả: HOÀNG CHÚNG
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LOGIC HỌC PHỔ THÔNG
CHƯƠNG 1. PHÁN ĐOÁN VÀ CÁC PHÉP LOGIC
1. PHÁN ĐOÁN
2. PHÉP PHỦ ĐỊNH
3. PHÉP HỘI
4. PHÉP TUYỂN
5. PHÁN ĐOÁN HẰNG ĐÚNG. LUẬT LOGIC
6. TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP HỘI VÀ PHÉP TUYỂN
7. PHÉP KÉO THEO
8. HÀM PHÁN ĐOÁN, PHÁN ĐOÁN TỒN TẠI VÀ PHÁN ĐOÁN PHỔ BIẾN
CHƯƠNG 2. SUY LUẬN DIỄN DỊCH
1. SUY LUẬN
2. PHÉP SUY DIỄN TỪ MỘT TIỀN ĐỀ
3. PHÉP SUY DIỄN TỪ NHIỀU TIỀN ĐỀ
4. NHỮNG QUY TẮC SUY DIỄN QUAN TRỌNG TỪ NHIỀU TIỀN ĐỀ
5. PHÉP TAM ĐOẠN LUẬN VỚI CÁC TIỀN ĐỀ CÓ DẠNG A, E, I, O
6. SUY LUẬN RÚT GỌN
7. NHỮNG SUY LUẬN KHÔNG HỢP LOGIC THƯỜNG GẶP
8. PHÂN TÍCH TÍNH HỢP LOGIC CỦA MỘT SUY LUẬN
9. SUY LUẬN HỢP LOGIC VÀ CHỨNG MINH
PHỤ LỤC 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN CHIA KHÁI NIỆM
1. NỘI HÀM VÀ NGOẠI DIÊN CỦA KHÁI NIỆM
2. QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM
3. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM
4. PHÂN CHIA KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
PHỤ LỤC 2. SƠ LƯỢC VỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠI SỐ PHÁN ĐOÁN
GIẢI ĐÁP MỘT SỐ BÀI TẬP
CHƯƠNG I
CHƯƠNG II
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH