GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ
PHẦN 2. TÂM LÝ NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CHƯƠNG 4. Ê-KÍP LÃNH ĐẠO
CHƯƠNG 5. PHONG CÁCH VÀ UY TÍN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
PHẦN 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ
CHƯƠNG 6. CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ
CHƯƠNG 7. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các liên kết tải sách

Chương 1    |    Chương 2    |    Chương 3-1    |    Chương 3-2    |    Chương 4    |    Chương 5-1    |    Chương 5-2    |    Chương 6-1    |    Chương 6-2    |    Chương 7    |    Ebook.chm    |    Nghệ toàn bộ