HỌC ĂN HỌC NÓI, HỌC GÓI HỌC MỞ

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
PHẦN THỨ NHẤT: BIẾT SỐNG
Phép lịch sự
Những đức tính biểu hiện phép lịch sự
Phép lịch sự trong đời sống riêng tư
Thái độ, cử chỉ, tư cách
Phép lịch sự nơi bàn ăn
Những cuộc thăm viếng
Du ngoạn - du lịch
Thú tiêu khiển của tuổi thanh xuân
Chiêu đãi và quà tặng
Nơi cư trú
PHẦN THỨ HAI: BIẾT NÓI
Việc giao dịch thông thường
Những điều nên tránh trong lúc trò chuyện
Những nguyên tắc cần giữ trong lúc trò chuyện
Một vài nhân dạng
Nghệ thuật nói trước công chúng
PHẦN THỨ BA: BIẾT VIẾT
Nghệ thuật viết
Thư từ
PHẦN THỨ TƯ: BIẾT HỌC
Lao động trí óc
Việc đọc sách
Đúc kết tư tưởng
Nỗ lực và ý chí
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: