Sinh Học 10

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 2. Các giới sinh vật

Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 4. Cácbohidrat và lipit         

Bài 5. Protein

Bài 6. Axit nucleic 

Bài 7. Tế bào nhân sơ    

Bài 8. Tế bào nhân thực

Bài 9. Tế bài nhân thực (tiếp theo)     

Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)   

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất  

Bài 12. Thực hành: thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Bài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bài 15. Thực hành: một số thí nghiệm về enzim     

Bài 16. Hô hấp tế bào     

Bài 17. Quang hợp         

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Bài 19. Giảm phân

Bài 20. Thực hành: quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

Bài 21. Ông tập phần Sinh học tế bào

Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 24. Thực hành: lên men êtilic và lactic     

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật

Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 28. Thực hành: quan sát một số vi sinh vật

Bài 29. Cấu trúc các loại virus  

Bài 30. Sự nhân lên của virus trong tế bào chủ

Bài 31. Virus gây bệnh. ứng dụng của virus trong thực tiễn

Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật 

Chia sẻ bài này qua: