Cơ Sở Tâm Lý Học Thần Kinh (MS-412)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần một
TỔ CHỨC CHỨC NĂNG CỦA NÃO VÀ HOẠT ĐỘNG TÂM LÝ 
(Các nguyên lý cơ bản)

Chương I - Ba nguồn tri thức về tổ chức chức năng của não

Chương II - Tổn thương định khu não và các nguyên tắc định khu chức năng cơ bản

Chương III - Ba khối chức năng cơ bản của não

Phần hai
CÁC HỆ THỐNG ĐỊNH KHU TRONG NÃO VÀ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG

Chương I - Thùy chẩm của não bộ và tổ chức tri giác thị giác

Chương II - Các thùy thái dương của não bộ và tổ chức tri giác thính giác

Chương III - Các vùng liên hợp (cấp III) của vỏ não và sự tổ chức các phép tổng hợp đồng thời

Chương IV - Các vùng cảm giác vận động và tiền vận động của não bộ và tổ chức các cử động

Chương V - Các thùy trán của não bộ và sự điều chỉnh hoạt động tâm lý

Chương VI - Các hồi giữa - đáy của vỏ não, bán cầu phải của não bộ

Phần ba
CÁC QUÁ TRÌNH TÂM LÝ VÀ TỔ CHỨC NÃO CỦA CHÚNG

Chương I - Tri giác

Chương II - Cử động và hành động

Chương III - Chú ý

Chương IV - Trí nhớ

Chương V - Ngôn ngữ

Chương VI - Tư duy

Chia sẻ bài này qua: