Khoa Học Chẩn Đoán Tâm Lý (MS-32)

Khoa Học Chẩn Đoán Tâm Lý (MS-32)

Khoa Học Chẩn Đoán Tâm Lý (MS-32)

Tác giả: TRẦN TRỌNG THỦY
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1992
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG

Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TRÍ TUỆ

Phần thứ ba: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHÂN CÁCH

Phần thứ tư: TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC

Phụ lục: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CÔNG THỨC TOÁN THỐNG KÊ MÔ TẢ CẦN THIẾT