Kinh doanh bằng Tâm lý (MS-110)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Những ẩn khuất trong công việc bán hàng

Chương 2. Lập và hoàn thành mọi mục tiêu bán hàng

Chương 3. Tại sao mọi người mua hàng

Chương 4. Sáng tạo trong bán hàng

Chương 5. Hẹn gặp khách hàng nhiều hơn

Chương 6. Sức mạnh của gợi ý

Chương 7. Bán hàng

Chương 8. Mười bí quyết thành công trong kinh doanh

Các liên kết tải sách

Mở đầu   |   Chương 1-1   |   Chương 1-2   |   Chương 2   |   Chương 3-1   |   Chương 3-2   |   Chương 4   |   Chương 5   |   Chương 6   |   Chương 7-1   |   Chương 7-2   |   Chương 8   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: