Nghệ Thuật Giáo Dục Trẻ Cá Biệt

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Bệnh rối loạn - thiếu khả năng chú ý (ADD) là gì?

Chương 2. Thế nào là một trẻ mắc bệnh ADD?

Chương 3. Căn nguyên bệnh ở đâu và diễn biến của bệnh như thế nào?

Chương 4. Sự chú ý

Chương 5. Hoạt động đúng mức, không thừa cũng không thiếu

Chương 6. Trẻ có thể bị mắc chứng hấp tấp (bộp chộp, bốc đồng) không?

Chương 7. Sự phối hợp động tác - Vụng về

Chương 8. Khả năng diễn đạt - Lời nói

Chương 9. Trí nhớ tạm thời: nghe tai này ra tai kia

Chương 10. Cá tính bất thường

Chương 11. Nghỉ ngơi và ăn uống

Chương 12. Trở ngại trong học tập

Chương 13. Các kĩ năng cơ bản

Chương 14. Trường học

Chương 15. Chẩn đoán và phát hiện bệnh

Chương 16. Các biện pháp xử lí

Chương 17. Nguyên tắc dạy dỗ

Chương 18. Giáo dục theo cách riêng

Chương 19. Thành viên trong gia đình và bệnh ADD

Chương 20. Trẻ trai sẽ trở thành bố

Chia sẻ bài này qua: