Nghiện Internet những thách thức mới của xã hội (MS-669)

Nghiện Internet những thách thức mới của xã hội (MS-669)

Nghiện Internet những thách thức mới của xã hội (MS-669)

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Phần 1. Internet: Lợi ích và thách thức

Chương 1. Internet - câu chuyện từ các trợ giảng tiếng Anh đến từ Hoa Kỳ và sinh viên Việt Nam (Solis Montufar Adelina, Jefferson Viet-Anh Day, Brittni Crofts, Phạm Văn Luân, Lê Nguyễn Ngọc Tuyền)

Chương 2. Thực trạng sử dụng Internet và những tác động của Internet đến sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Trần Minh Trí, Đỗ Minh Hoàng)

Chương 3. Game online và sinh viên Bến Tre (Phạm Văn Luân, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thị Phới, Kiều Thị Phương Loan)

Chương 4. Internet và hoạt động giao tiếp của sinh viên Việt Nam hiện nay - tác động và những hệ lụy (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Diệu Thanh)

Chương 5. Tình dục trực tuyến và tác động của nó đến thanh thiếu niên - một số phát hiện từ tổng quan nghiên cứu (Phan Thuận)

Chương 6. Khó khăn tâm lý trong sử dụng Internet của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Trà Vinh (Phạm Văn Tuân)

Chương 7. Tác động của Internet đến việc học tập của học sinh - sinh viên (Nguyễn Thị Châu Anh, Nguyễn Kim Loan)

Chương 8. Ảnh hưởng của Internet, game online đến học tập môn mỹ thuật của học sinh THCS (Nguyễn Thị Phương)

Chương 9. Nghiên cứu tổng quan về tâm lý của người sử dụng Facebook - một trào lưu của xã hội hiện đại (Lê Thị Mai Liên, Vũ Hạo Nhiên)

Phần 2. Nghiện Internet: Thực trạng và giải pháp

Chương 10. Lạm dụng Internet - một cách tiếp cận (Nguyễn Thị Loan)

Chương 11. Thực trạng học sinh nghiện Internet (Phạm Thanh Bình)

Chương 12. Nghiện MMORPGs nguyên nhân từ MMORPGs và từ người sử dụng (Phan Trịnh Hoàng Dạ Thy)

Chương 13. Thực trạng nghiên cứu thanh thiếu niên nghiện Internet ở Trung Quốc (Nguyễn Văn Tường)

Chương 14. Xác định tỷ lệ và một số biểu hiện tâm lý của thanh thiếu niên nghiện Internet theo trắc nghiệm của Young (Lê Minh Công)

Chương 15. Nghiện Internet - tính mâu thuẫn trong thực tiễn (Phạm Xuân Thịnh)

Chương 16. Sử dụng phương pháp SWOT trong phân tích thực trạng nghiện Internet ở học sinh tiểu học và giải pháp khắc phục (Huỳnh Thị Kim Tuyến)

Chương 17. Tổng quan một số nghiên cứu về mối liên hệ giữa tự đánh giá bản thân và nghiện Internet ở thanh thiếu niên (Lê Minh Công, Nguyễn Thị Loan)

Chương 18. Tổng quan về mô hình can thiệp và điều trị nghiện Internet (Nguyễn Văn Thọ, Lê Minh Công)

Các liên kết tải sách

Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ