Sổ Tay Tự Kỷ Của Bác Sĩ (MS-638)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

- Lời cảm tạ

- Minh họa CHAT

- Bảng kiểm tra CHAT

- Những triệu chứng hành vi của tự kỷ

+ Các vấn đề xã hội

+ Các vấn đề giao tiếp

+ Những hành vi kỳ lạ, lặp đi lặp lại

+ Các vấn đề vận động

+ Nhạy cảm quá mức

+ Các vấn đề cảm giác

+ Các hành vi tự gây thương tích

+ Các vấn đề an toàn

- Những bệnh khác kèm theo: rối loạn tiêu hoá

- Những bệnh khác kèm theo: rối loạn giấc ngủ, đáp ứng đau, co giật

- Tác động của trẻ tự kỷ trong gia đình

- Vai trò can thiệp và giáo dục sớm

- Những chuyên gia có thể giúp đỡ trẻ tự kỷ

- Giúp đỡ trẻ tự kỷ thoải mái khi đến khám bệnh

- Những địa chỉ hữu ích cho cha mẹ 

Chia sẻ bài này qua: