Bản thảo giáo trình Logic học nhập môn (MS-285)

Bản thảo giáo trình Logic học nhập môn

Bản thảo giáo trình Logic học nhập môn (MS-285)

Chủ đề: Toán học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Chương 1

DẪN LUẬN VÀO LOGIC HỌC

1. Khái niệm, đối tượng và phân loại logic học

1.1. Thuật ngữ logic và logic họcThuật ngữ logic được sử dụng hiện nay trong tiếng Việt bắt nguồn từ thuật ngữ logos trong tiếng Hylạp với nhiều nghĩa khác nhau: lời nói, diễn thuyết,

Nghe audio chất lượng cao trực tuyến tại:

Chương 1   |   Chương 2   |   Chương 3   |   Chương 4   |   Chương 5-1   |   Chương 5-2   |   Chương 6   |   Nghe toàn bộ