Toán 8 - Tập I

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức

Bài 2. Nhân đa thức với đa thức

Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Ôn tập chương I

Chương II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Phân thức đại số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Bài 3. Rút gọn phân thức

Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. TỨ GIÁC

Bài 1. Tứ giác

Bài 2. Hình thang

Bài 3. Hình thang cân

Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bài 6. Đối xứng trục

Bài 7. Hình bình hành

Bài 8. Đối xứng tâm

Bài 9. Hình chữ nhật

Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bài 11. Hình thoi

Bài 12. Hình vuông

Ôn tập chương I

Chương II. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 1. Đa giác. Đa giác đều.

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

Bài 3. Diện tích tam giác

Bài 4. Diện tích hình thang

Bài 5. Diện tích hình thoi

Bài 6. Diện tích đa giác

Chia sẻ bài này qua: