Giảng văn chọn lọc - Văn học Việt Nam (MS-237)

Giảng văn chọn lọc - Văn học Việt Nam (MS-237)

Giảng văn chọn lọc - Văn học Việt Nam (MS-237)

Tác giả: TRẦN ĐÌNH SỬ
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1. Bắt Nữ thần Mặt Trời (Trích Bài ca Đam Săn)

Bài 2. Những giá trị nhân bản cao đẹp của sử thi Đam Săn (Trích Bài ca Đam Săn)

Bài 3. Chử Đồng Tử

Bài 4. Thân em chỉ bẳng thân con bọ ngựa (Trích Tiễn dặn người yêu)

Bài 5. Ca dao

Bài 6. Bài ca người thợ mộc

Bài 7. Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt

Bài 8. Ngôn hoài – Không Lộ Thiền sư

Bài 9. Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn

Bài 10. Tụng giá hoàn kính sư (Phò giá về kinh đô) – Trần Quang Khải

Bài 11. Thuật hoài (Tỏ lòng) – Phạm Ngũ Lão

Bài 12. Bạch Đằng giang phú (Bài phú về sông Bạch Đằng) – Trương Hán Siêu

Bài 13. Hạnh Thiên Trường hành cung – Trần Nhân Tông

Bài 14. Cảm hoài (Nỗi lòng) – Đặng Dung

Bài 15. Đại cáo bình Ngô – Nguyễn Trãi

Bài 16. Bải kính cảnh giới (Gương báu răn mình) – Nguyễn Trãi

Bài  17. Ba tiêu (Cây chuối) – Nguyễn Trãi

Bài  18. Dục Thúy sơn (Núi Dục Thúy) – Nguyễn Trãi

Bài  19. Thư lại dụ Vương Thông – Nguyễn Trãi

Bài  20. Vịnh năm canh (Trích) – Lê Thánh Tông

Bài  21. Trung Tân ngụ hứng (Ngụ hứng ở quán Trung Tân) – Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Bài  22. Văn tế Trương Quỳnh Như – Phạm Thái

Bài  23. Nỗi buồn chinh phụ (Trích bản dịch Chinh phụ ngâm) – Đoàn Thị Điểm

Bài  24. Trông bốn bề (Trích bản dịch Chinh phụ ngâm) – Đoàn Thị Điểm

Bài  25. Nỗi buồn tủi giận hờn của người cung nữ (Trích Cung oán ngâm khúc) – Nguyễn Gia Thiều

Bài  26. Mời trầu – Hồ Xuân Hương

Bài  27. Trao duyên (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du

Bài  28. Kiểu ở lầu Ngưng Bích – Nguyễn Du

Bài  29. Những nỗi lòng tê tái (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du

Bài 30. Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều từ dòng 1519-1526) – Nguyễn Du

Bài  31. Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du

Bài  32. Độc Tiểu Thanh kí – Nguyễn Du

Bài  33. Long thanh càm giả ca (Bài ca người gảy đàn ở Long Thành) – Nguyễn Du

Bài  34. Phản chiêu hồn (Chống bài Chiêu hồn) – Nguyễn Du

Bài  35. Kiêu binh nổi loạn (Trích Hoàng Lê nhất thống chí) – Ngô gia văn phái

Bài  36. Bài cá ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ

Bài  37. Dương phụ hành (Bài hành về người thiếu phụ phương Tây) – Cao Bá Quát

Bài  38. Mộng vong nữ (Chiêm bao thấy con gái đã mất) – Cao Bá Quát

Bài  39. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu

Bài  40. Xúc cảnh – Nguyễn Đình Chiểu

Bài  41. Lẽ ghét thương (Trích Lục Vân Tiên) – Nguyễn Đình Chiểu

Bài  42. Thà đui và giữ đạo nhà – Nguyễn Đình Chiểu

Bài  43. Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến

Bài  44. Thu điếu (Câu cá mùa thu) – Nguyễn Khuyến

Bài  45. Thu ẩm (Mùa thu uống rượu) – Nguyễn Khuyến

Bài  46. Thu vịnh (Mùa thu làm thơ) – Nguyễn Khuyến

Bài  47. Cuốc kêu cảm hứng – Nguyễn Khuyến

Bài  48. Thương vợ - Trần Tế Xương

Bài  49. Đất Vị Hoàng – Trần Tế Xương

Bài  50. Áo bông che bạn – Trần Tế Xương

Bài  51. Hương Sơn phong cảnh ca – Chu Mạnh Trinh

Bài  52. Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu

Bài  53. Bài ca chúc Tết Thanh niên – Phan Bội Châu

Bài  54. Thề non nước – Tản Đà

Bài  55. Tống biệt – Tản Đà

Các liên kết tải sách

Bài 1   |   Bài 2   |   Bài 3   |   Bài 4   |   Bài 5   |   Bài 6-8   |   Bài 9-11   |   Bài 12-14   |   Bài 15-16   |   Bài 17   |   Bài 18-20   |   Bài 21-23   |   Bài 24-26   |   Bài 27-28   |   Bài 29-30   |   Bài 31   |   Bài 32   |   Bài 33-34   |   Bài 35-36   |   Bài 37-40   |   Bài 41-43   |   Bài 44-47   |   Bài 48   |   Bài 49-51   |   Bài 52-54   |   Bài 55   |   Nghe toàn bộ