Hồ Xuân Hương - Thơ Và Đời (MS-271)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

I. THƠ NÔM TRUYỀN TỤNG

– Tranh Tố nữ

– Giếng thơi

– Bánh trôi

– Quả mít

– Ốc nhồi

– Đồng tiền hoẻn

– Cái quạt (I)

– Cái quạt (II)

– Trống thủng

– Miếng trầu

– Tát nước

– Dệt cửi

– Thiếu nữ ngủ ngày

– Đánh đu

– Lũ ngẩn ngơ

– Phường lòi tói

– Xướng hoạ với Chiêu Hổ (I, II, II)

– Không chồng mà chửa

– Dỗ người đàn bà khóc chồng

– Bỡn bà lang khóc chồng

– Cái nợ chồng con

– Làm lẽ

– Khóc Tổng Cóc

– Khóc ông phủ Vĩnh Tường

– Tình tự (I)

– Tình tự (II)

– Tình tự (III)

– Nhớ người cũ, viết gửi Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu

– Quan thị

– Sư bị ong châm

– Cái kiếp tu hành

– Sư hổ mang

– Đá Ông Chồng Bà Chồng

– Đài Khán Xuân

– Chùa Quán Sứ

– Đền Sầm Nghi Đống

– Động Hương Tích

– Chợ Trời chùa Thầy

– Hang Thánh Hoá

– Hang Cắc Cớ

– Kẽm Trống

– Quán Khánh

– Đèo Ba Dội

– Cảnh chùa ban đêm

– Cảnh thu

– Trăng thu

– Hỏi trăng

* Câu đối lưu truyền

II. LƯU HƯƠNG KÝ

– Ngụ ý Tốn Phong ký nhị thủ (l, II)

– Tốn Phong đắc mộng chi dữ ngã khan nhân thuật ngâm tịch ký

– Hoạ Tốn Phong nguyên vận

– Tặng Tốn Phong tử

– Bạch Đằng Giang tặng biệt

– Lưu biệt thời tại An Quảng. An Hưng ngụ thứ

– Cảm cựu kiêm trình Cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu

– Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ ký

– Hoạ Sơn Phủ chi tác

– Nguyệt dạ ca (I)

– Nguyệt dạ ca (II)

– Thệ viết hữu cảm

– Tự thán (I)

– Tự thán (II)

– Dũ Sơn Nam thượng hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ (I, II, III, IV, V, VI)

– Ký Sơn Nam thượng hiệp trấn Trần Hầu

– Xuân Hương tặng Hiệp quận

– Cảm cựu tống tân xuân chi tác (I)

– Cảm cựu tống tân xuân chi tác (II)

– Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ

– Xuân đình lan điệu

* Năm bài thơ về vịnh Hạ Long

– Độ hoa phong (Qua vũng Hoa Phong)

– Trạo ca thanh (Trội tiếng ca chèo)

– Nhãn phóng thanh (Mắt toả màu xanh)

– Thuỷ vân hương (Về chốn nước mây).

– Hải ốc trù (Ngóng đỉnh Toan Ngoan)

III. CHÙM BÀI VIẾT VỀ HỒ XUÂN HƯƠNG

– Bài tựa tập thơ Lưu hương ký – TỐN PHONG THỊ

– Hồ Thất Liễu – DƯƠNG VĂN THÂM

– Nhà Cổ Nguyệt. Trấn uy ba góc. Đền Thái thú. Mời chú khách về. – VŨ NGỌC KHÁNH

– Đọc thơ chữa thẹn. Mảnh tình. Đánh trống qua cả nhà sấm. Khóc Tổng Cóc – HOÀNG NGỌC PHÁCH VÀ KIỀU THU HOẠCH

– Băm sáu cái nõn nường Xuân Hương – NGUYỄN TUÂN

– Dâm hay tục? – NGUYỄN LỘC

– Khối tình cọ mãi với non sông – LÊ ĐÌNH KỴ

– Khách văn chương ở phường Khán Xuân – NGÔ VĂN PHÚ

– Tuần rằm xin nhớ kiêng thơ Chị – NGUYỄN VŨ TIỀM

– Đời tức là văn, văn tức là đời. Khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt. Không đàn bà và rất đàn bà. – XUÂN DIỆU

– Phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương ở đâu? – NGÔ CƯỜNG

– Hồ Xuân Hương có thực không và nàng là ai? – LÊ XUÂN SƠN

– Cá Kình mắc lưới. Hồ Xuân Hương với Tổng Cóc. Bút tích Hồ Xuân Hương. Một cuộc đứt duyên. Lời từ biệt Tổng Cóc. – DƯƠNG VĂN THÂM

– Thơ ấy của ai? – DƯƠNG VĂN THÂM

– Tìm bạn với Chiêu Hổ. Lấy lẽ ông phủ Vĩnh Tường. – TRẦN DƯ

– Hồ Xuân Hương và Tổng Cóc – NGUYÊN HỮU NHÀN

– Tagore chỉ thoáng chốc đã bắt gặp Xuân Hương

– Chung quanh một “đỉnh Cô Phong” – LÊ XUÂN SƠN

– Thân thế và văn chương của Xuân Hương – HOÀNG NGỌC PHÁCH

– Xác định văn bản Hồ Xuân Hương gửi Nguyễn Du – ĐÀO THÁI TÔN

– “Xuân Đường đàm thoại” – một nhịp nối trong tiến trình dân gian hoá thơ ca Hồ Xuân Hương. – ĐÀO THÁI TÔN

– Nhân hứng cũng vừa toan cất bút – ĐỖ LAI THUÝ

– Về bài thơ Kẽm Trống của Hồ Xuân Hương – BÍCH NGỌC

Chia sẻ bài này qua: