Ngô Tất Tố - Một Tài Năng Lớn Đa Dạng (MS-259)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Ngô Tất Tố - Một nhân cách lớn, một sự nghiệp lớn

Phần 2. Sức sống của một văn nghiệp lớn, đa dạng

I. Nhà tiểu thuyết, phóng sự đặc sắc

II. Một nhà báo có biệt tài

III. Nhà khảo cứu, dịch thuật đầy tâm huyết

Chia sẻ bài này qua: