Ngữ Văn 6 - Tập II

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 18: Bài học đường đời đầu tiên

- Đọc – hiểu văn bản

- Phó từ

- Tìm hiểu chung về văn miêu tả

Bài 19: Sông nước Cà Mau

- Đọc – hiểu văn bản

- So sánh

- Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Bài 20: Bức tranh của em gái tôi

- Đọc – hiểu văn bản

- Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Bài 21: Vượt thác

- Đọc – hiểu văn bản

- So sánh (tiếp theo)

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Rèn luyện chính tả

- Phương pháp tả cảnh

Viết bài tập làm văn số 5 – Văn tả cảnh (làm ở nhà)

Bài 22: Buổi học cuối cùng

- Đọc – hiểu văn bản

- Nhân hóa

- Phương pháp tả người

Bài 23: Đêm nay Bác không ngủ

- Đọc – hiểu văn bản

- Ẩn dụ

- Luyện nói về văn miêu tả

Bài 24: Lượm

- Đọc – hiểu văn bản

Mưa (Tự học có hướng dẫn)

Đọc – hiểu văn bản

- Hoán dụ

- Tập làm thơ bốn chữ

- Trả bài tập làm văn số 5

Bài 25: Cô Tô

- Đọc – hiểu văn bản

- Các thành phần chính của câu

- Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người (làm tại lớp)

Bài 26: Cây tre Việt Nam

- Đọc – hiểu văn bản

- Câu trần thuật đơn

- Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Bài 27: Lòng yêu nước

- Đọc – hiểu văn bản

Lao xao

- Đọc – hiểu văn bản

- Câu trần thuật đơn có từ là

- Trả bài tập làm văn số 6

Bài 28:

- Ôn tập truyện và kí

- Câu trần thuật đơn không có từ là

- Ôn tập văn miêu tả

- Viết bài tập làm văn số 7 – Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp)

Bài 29: Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

- Đọc – hiểu văn bản

- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

- Viết đơn

Bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

- Đọc – hiểu văn bản

- Chữa lỗi về chữ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

- Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Bài 31: Động Phong Nha

- Đọc – hiểu văn bản

- Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

- Kiểm tra Tiếng Việt

- Trả bài tập làm văn số 7

Bài 32: Tổng kết phần Văn và Tập làm văn 

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

- Tổng kết phần Văn

- Tổng kết phần Tập làm văn

- Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

Bài 33: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

- Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Tổng kết phần Tiếng Việt

- Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Phụ lục – Bảng tra cứu yếu tố Hán Việt

Chia sẻ bài này qua: