Nguyễn Du Về Tác Gia Và Tác Phẩm (MS-234)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN 1/3

Phần thứ nhấtCHÂN DUNG NGUYỄN DU QUA THƠ CHỮA HÁN VÀ VĂN CHIÊU HỒN

– Tâm tình Nguyễn Du qua một số bài thơ chữ Hán: HOÀI THANH

– Con người Nguyễn Du trong thơ chữ Hán: XUÂN DIỆU

– Nguyễn Du và thế giới nhân vật của ông trong thơ chữ Hán: NGUYỄN HUỆ CHI

– Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du: TRẦN ĐÌNH SỬ

– Tâm sự của Nguyễn Du qua thơ chữ Hán: TRƯƠNG CHÍNH

– Nguyễn Du trong những bài thơ chữ Hán: ĐÀO XUÂN QUÝ

– Thơ chữ Hán của Nguyễn Du: MAI QUỐC LIÊN

– Văn chiêu hồn – một bản tổng kết: NGUYỄN LỘC

– Người thơ thuần túy Nguyễn Du trong Văn tế thập loại chúng sinh: ĐINH HÙNG

Phần thứ haiKIỆT TÁC TRUYỆN KIỀU NHÌN TỪ NHIỀU PHÍA

– Tựa Kim Vân Kiều án (trích): NGUYỄN VĂN THẮNG

– Tựa Đoạn trường tân thanh: ĐÀO NGUYÊN PHỔ

– Tự TIÊN PHONG MỘNG LIÊN ĐƯỜNG CHỦ NHÂN

– Thanh Tâm Tài Nhân thi tập tự: CHU MẠNH TRINH

– Tâm lý Thúy Kiều: PHẠM QUỲNH

– Bài diễn thuyết bằng quốc văn: PHẠM QUỲNH

– Văn chương và nhân vật trong Truyện thúy Kiều: NGUYỄN ĐÔN PHỤC

– Mấy lời bình luận về văn chương Truyện Kiều: NGUYỄN TƯỜNG TAM

– Văn chương Truyện Kiều: VŨ ĐÌNH LONG

– Luận về chính học cung tà thuyết quốc văn – Kim Vân Kiều Nguyễn Du: NGÔ ĐỨC KẾ

– Chánh học cùng tà thuyết có phải là vấn đề quan hệ chung không?: HUỲNH THÚC KHÁNG

– Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều: TRẦN TRỌNG LƯ

– Lý thuyết Phật học trong Truyện Kiều: TRẦN TRỌNG KIM

– Văn chương Truyện Kiều: NGUYỄN BÁCH KHOA

– Nguồn gốc văn Kiều: HOÀNG XUÂN HÃN

PHẦN 2/3

– Nguyễn Du viết Đoạn trường tân thanh vào lúc nào?: ĐÀO DUY ANH

– Khảo luận vể Kim Vân Kiều: ĐÀO DUY ANH

– Nguyễn Du và Truyện Kiều: ĐINH GIA TRINH

– Quyền sống của con người trong Truyện Kiều: HOÀI THANH

– Đi tìm chủ từ trong vài đoạn văn Đoạn trường tân thanh: ĐOÀN PHÚ TỨ

– Góp phần hiểu biết: VŨ HOÀNG CHƯƠNG

– Đặc sắc của văn học cổ điển Việt Nam qua nội dung Truyện Kiều: ĐẶNG THAI MAI

– Giới thiệu Truyện Kiều: NGUYỄN KHẮC VIỆN

– Triết lý Truyện Kiều: HOÀNG NGỌC HIỂN

– Triết lý đạo Phật trong Truyện Kiều: CAO HUY ĐỈNH

– Bốn lần Kiều đánh đàn: TẾ HANH

– Đọc lại Truyện Kiều (trích): VŨ HẠNH

– Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do: TRẦN BÍCH LAN

– Người em vườn Thúy: NGUYỄN THỊ SÂM

– Thi hào dân tộc Nguyễn Du: XUÂN DIỆU

PHẦN 3/3

– Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du (trích): LÊ ĐÌNH KỴ

– Nghệ thuật điển hình hóa và ngôn ngữ trong Truyện Kiều: NGUYỄN LỘC

– Truyện Kiều và thể loại truyện Nôm (trích): ĐẶNG THANH LÊ

– Mười lăm năm mới bây giờ là đây: ĐẶNG THANH LÊ

– Tìm hiểu phong cách của Nguyễn Du trong Truyện Kiều: PHAN NGỌC

– Mấy khía cạnh thi pháp Truyện Kiều của Nguyền Du (trích): TRẦN ĐÌNH SỬ

– Truyện Kiều của Nguyễn Du: ĐỖ ĐỨC HIỂU

– Một số nhận xét về Kim Vân Kiều với Đoạn trường tân thanh: NGUYỄN THẠCH GIANG – TRIỆU NGỌC LAN – LÔ ÚY THU

– Tiếp nhận Truyện Kiều Nguyễn Du trong sự so sánh với Truyện Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân: LA SƠN NGUYỄN HỮU SƠN

Phần thứ baTHƠ CA VỀ NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

– Đoạn trường tân thanh đề từ: PHẠM QUÝ THÍCH

– Quan tiểu thuyết Vương Thúy Kiều ngẫu hứng: VŨ TÔNG PHAN

– Độc Thúy Kiều truyện, cảm tác: NGUYỄN XUÂN ÔN

– Vịnh Kim Vân Kiều ứng thế thi tập tiểu tập thượng (trích): HÀ TÔN QUYỀN

– Kim Vân Kiều án (trích): NGUYỄN VĂN THẮNG

– Hai bài ca trù: Kiều dặn Vân thay lời; Trách Kiều: NGUYỄN CÔNG TRỨ

– Thơ vịnh Kiều: NGUYỄN KHUYẾN

– Vịnh hai mươi hồi Kiều (trích): CHU MẠNH TRINH

– Túy Kiều: PHAN VĂN TRỊ

– Vịnh Kiều: TẢN ĐÀ – NGUYỄN KHẮC HIẾU

– Vinh Thúy Kiều: PHẠM HUY TOẠI

– Vịnh Kiều (trích): PHẠM VĂN NGHỊ

– Khóc Kiều: TRẦN HUY LIỆU

– Truy điệu Nguyễn Du: BÙI KỶ

– Bói Kiều: ANH THƠ

– Kính gửi cụ Nguyễn Du: TỐ HỮU

– Nhớ Tố Như: HUY CẬN

– Bên mộ cụ Nguyễn Du: VƯƠNG TRỌNG

– Nghĩ thêm về Nguyễn: CHẾ LAN VIÊN

– Bình luận về Kiều: TẾ HANH

Phần thứ tưNGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU TRONG MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

– Truyện Kiều và xã hội Á Đông (trích): RƠNÊ CRAYXẮC

– Nguyễn Du và Đoạn trường tân thanh: JOOCJƠ BUDAREN

– Nhân vật Từ Hải: N.I. NICULIN

– Nguyễn Du, nhà thơ nhân đạo lỗi lạc: N.I. NICULIN

– Nguyễn Du, nhà thơ kiệt xuất Việt Nam và Truyện Kiều của ông: LƯU THẾ ĐỨC – LÝ TU CHƯƠNG

– Từ những điều Nguyễn Du dạy: HÔLÔ ANĐRASƠ

 

Chia sẻ bài này qua: