Nguyễn Trãi Về Tác Gia Và Tác Phẩm (MS-235)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN 1/3

Phần thứ nhất. VỀ QUAN ĐIỂM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN TRÃI

– Bài tựa Ức Trai thi tập – TRẦN KHẮC KIỆM

– Tựa Ức Trai di tập – NGUYỄN NĂNG TĨNH

– Bài tựa tập thơ văn của Tế Văn hầu họ Nguyễn, hiệu Ức Trai – NGÔ THẾ VINH

– Tựa Ức Trai di tập – DƯƠNG BÁ CUNG

– Những lời bình luận – DƯƠNG BÁ CUNG

- Tư tưởng của Nguyễn Trãi – NGUYỄN THIÊN PHỤ

- Nguyễn Trãi và Nho giáo – TRẦN ĐÌNH HỰỢU

– Quan điểm văn nghệ của Nguyễn Trãi – ĐINH GIA KHÁNH

Phần thứ hai. VỀ TÁC PHẨM NGUYỄN TRÃI

A – VĂN CHÍNH LUẬN CỦA NGUYỄN TRÃI

– Quân trung từ mệnh tập – TRẦN HUY LIỆU

– Nguyễn Trãi – nhà văn chính luận kiệt xuất – BÙI DUY TÂN

– Tính chiến đấu của tập Quân trung từ mệnh – ĐỖ VĂN HỶ

– Bút pháp Quân trung từ mệnh tập – ĐINH GIA KHÁNH

– Quân trung từ mệnh tập, đỉnh cao của dòng văn học luận chiến ngoại giao chống xâm lược – NGUYỄN HUỆ CHI

– Tìm hiểu phương pháp lập luận của Nguyễn Trãi trong Quân trung tù mệnh tập – ĐẶNG THỊ HẢO

– Quân trung từ mệnh, tập văn chiến đấu có ý nghĩa lịch sử quan trọng ở thế kỷ XV – BÙI VĂN NGUYÊN

– Bình Ngô đại cáo – TRẦN HUY LIỆU

– Đọc lại Đại cáo bình Ngô – ĐINH GIA KHÁNH

– Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi – PHẠM THẾ NGŨ

– Đại ca bình Ngô, bản Tuyên ngôn của một dân tộc anh hùng và văn hiến – VŨ KHIÊU

– Bình Ngô đại cáo, bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam độc lập – TRẦN VĂN GIÀU

– Bình Ngô đại cáo, hùng văn muôn thuở – MAI QUỐC LIÊN

– Bình Ngô đại cáo, bản hùng ca lẫm liệt – BÙI VĂN NGUYÊN

– Khảo sát bình chú từ ngữ trong Bình Ngô đại cáo – PHAN HỮU NGHỆ

– Nên hiểu hai từ “mưu phạt” và “tâm công” trong Bình Ngô đại cáo như thế nào? – HƯNG HÀ

– Bàn thêm về hai cụm từ “mưu phạt” và “tâm công” trong Bình Ngô đại cáo – PHAN HỮU NGHỆ

PHẦN 2/3

B – THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN TRÃI

– Một bài thơ, một nhân cách, một tâm sự của “Người lịch sử” – HOẠ BẰNG

– Hồ Quý Ly qua thơ văn của Nguyễn Trãi – BÙI DUY TÂN

– Luận về Nguyễn Trãi – HÀ NHƯ CHI

– Thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi – TÔN QUANG PHIỆT

– Hai cảnh ngộ, một tâm tình của nhà thơ Nguyễn Trãi – MIỄN TRAI

– Ức Trai thi tập những vần thơ chất nặng suy tư – TRƯƠNG CHÍNH

– Đọc lại mấy bài thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi – BÙI HẠNH CẨN

– Chất Đại Việt trong Ức Trai thi tập – LÊ TRÍ VIỄN

– Ức trai thi tập và thơ chữ Hán đời Trần – TRẦN THỊ BĂNG THANH

– Tính hàm súc trong thơ Ức Trai – ĐỖ VĂN HỶ

– Anh hùng và cảm quan anh hùng qua thơ văn Nguyễn Trãi – BÙI DUY TÂN

– Niềm thao thức lớn trong thơ Nguyễn Trãi – NGUYỄN HUỆ CHI

– Hồn thơ Nguyễn Trãi – ĐỨC MẬU

– Thái độ của Nguyễn Trãi trong cuộc sống – NGUYỄN THIÊN THỤ

– Tìm hiểu tư tưởng mỹ học của Nguyễn Trãi – VÕ XUÂN ĐÀN

– Mượn đá để ngồi – HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

– Và Suy nghĩ thêm về thơ văn Nguyễn Trãi – MIỄN TRAI

PHẦN 3/3

C – THƠ NÔM CỦA NGUYỄN TRÃI.

– Thơ Nguyễn Trãi - mùa xuân và hoa – CAO HỮU LẠNG

– Cảm quan mùa xuân trong thơ Nôm Nguyễn Trãi – NGUYỄN HỮU SƠN

– Bài Cảnh tình mùa hè – LÊ TRÍ VIỄN

– “Trăng” trong thơ Nguyễn Trãi – LA KIM LIÊN

– Trúc – BÙI VĂN NGUYÊN

– Tùng – LÊ TRÍ VIỄN – ĐOÀN THU VÂN

– Tùng – một bài thơ tâm huyết của Nguyễn Trãi

– Một bài thơ tình của Nguyễn Trãi – TRẦN ĐÌNH SỬ

– Một bài thơ của Nguyễn Trãi: Ba tiêu – XUÂN DIỆU

– Cây chuối – NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

– Tìm hiểu ý vị thiền trong bài thơ Cây chuối của Nguyễn Trãi – PHẠM TÚ CHÂU

– Vài điều về thơ Nôm Nguyễn Trãi – NGUYỄN ĐÌNH HÒA

– Quốc âm thi tập, tác phẩm mở đầu nền thơ cổ điển Việt Nam – XUÂN DIỆU

– Quốc âm thi tập – PHẠM THẾ NGŨ

– Tình yêu thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi – MAI TRÂN

– Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi – NGUYỄN THIÊN THỤ

– Đất nước và thiên nhiên trong thơ văn Nguyễn Trãi – N.I.NHICULIN (Liên bang Nga)

– Nguyễn Trãi và đề tài thiên nhiên trong dòng văn học yêu nước Việt Nam – ĐẶNG THANH LÊ

– Một vài nét về con người Nguyễn Trãi qua thơ Nôm – HOÀI THANH

– Hồn thơ đa dạng của Nguyễn Trãi – TẾ HANH

– Con người cá nhân trong thơ Nôm Nguyễn Trãi – TRẦN ĐÌNH SỬ

– Về con người dân trong thơ Nguyễn Trãi – NGUYỄN HỮU SƠN

– Nhà tư tưởng và nhà nghệ sĩ trong Quốc âm thi tập – TRẦN NGỌC VƯƠNG

– Vài nét về tư tưởng của Nguyễn Trãi qua thơ văn ông – TRẦN THANH MAI

– Nguyễn Trãi, người đứng đầu một văn phái yêu nước, thân dân, có lý tưởng xã hội cao cả – TẦM VU

– Quốc âm thi tập –THANH LÃNG

– Âm vang tục ngữ,ca dao trong thơ quốc âm của Nguyễn Trãi – BÙI VĂN NGUYÊN

– Cống hiến của Nguyễn Trãi đối với tiếng việt – HOÀNG TUỆ

– Mấy suy nghĩ về thể thơ sáu lời (lục ngôn) xen bảy lời trong Quốc âm thi tập– NGÔ VĂN PHÚ

– Nguyễn Trãi và thể thơ Việt Nam trong Quốc âm thi tập – PHẠM LUẬN

– Thể loại thơ trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và thì pháp Việt Nam – PHẠM LUẬN

– Một vài nhận xét về mối quan hệ giữa thể thơ Nôm của Nguyễn Trãi với thể thất ngôn luật ở Trong Quốc – PHẠM LUẬN – NGUYỀN PHẠM HÙNG

– Thử phân định thơ Nôm Nguyên Trãi và thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm – NGUYỀN TÀI CẨN

Phần thứ ba. NGUYỀN TRÃI DANH NHÂN VĂN HÓA

– Nguyễn Trãi, người anh hùng của dâm tộc – PHẠM VĂN ĐỒNG

– Nguyễn Trãi và nền văn hiến Đại Việt – VÕ NGUYÊN GIÁP

– Sự nghiệp văn chương Nguyễn Trãi – ĐẶNG THAI MAI

– Nguyễn Trãi (1380 –1442) – N.I.NHICULIN (Liên bang Nga)

– Vị trí của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học Việt Nam – HOÀNG TRUNG THÔNG – NGUYỄN HUỆ CHI

– Địa vị của Nguyễn Trãi trong quá trình phát triển của lịch sử văn học Việt Nam – NGUYỄN VĂN HOÀN

– Ảnh hưởng và địa vị của Nguyễn Trãi trong văn học Việt Nam - NGUYỄN THIÊN THỤ

– Người trí thức từ tinh hoa của dân tộc – VŨ KHIÊU

– Nguyễn Trãi trong bối cảnh văn hóa Việt Nam – TRẦN QUỐC VƯỢNG

– Nguyễn Trãi trên tiến trình lịch sử văn hóa nước nhà – LÊ VĂN LAN

– Thời đại Nguyễn Trãi trên bình diện quốc tế – VĂN TẠO

– Tựa Nguyên Trãi và “Quốc âm thi tập” – PIÊRRE – RICHARD FERRAY (Cộng hòa Pháp)

– Nguyễn Trãi, nhà thơ xa trong thời gian mà không ngăn cách trong không gian – TÔNĐÔRI Đ’EDUÊ (Cộng hòa Hungari)

– Sự thực hiện trọn vẹn của Nguyễn Trãi – AMADOU – MAHTAR M’BOW (Tổng giám đốc UNESCO)

 

Chia sẻ bài này qua: