Phê Bình Nghiên Cứu Văn Học (MS-257)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2001
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Cảm nhận văn học

2. Chân lí nghệ thuật

3. Lãng mạn, hiện thực

4. Vấn đề là chất lượng

5. Cha ông xưa bàn về văn thơ

6. Bản lĩnh và tấm lòng Xuân Hương

7. Nguyễn Du quạ “Thơ chữ Hán”

8. Truyện Kiều: đạo và đời

9. Truyện Kiều – Xã hội phong kiến và thân phận con người

10. Truyện Kiều và dấu ấn thi pháp trung đại

11. Nhân vật Truyện Kiều

12. Nguyễn Đình Chiểu

13. Nỗi niềm Tú Xương

14. Bước ngoặt của thơ ca yêu nước Việt Nam: Đông kinh nghĩa thục

15. Thơ Hồ Chí Minh: Nhật kí trong tù

16. Nhận diện thơ sau cách mạng

17. Thơ Tố Hữu: đậm đà tính dân tộc

18. Thơ Tố Hữu: tạo hình, biến hóa linh hoạt

19. Xuân Diệu: nỗi yêu muôn thuở

20. Thơ lí luận của Chế Lan Viên

21. Trí tuệ, tài năng, tâm hồn

22. Chút thoáng dân gian

Chia sẻ bài này qua: