Tâm Hồn Cao Thượng (MS-539)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Tháng mười

1. Ngày khai trường

2. Thầy giáo mới

3. Một tai nạn

4. Cậu bé miền Nam

5. Bạn tôi

6. Lòng hào hiệp

7. Trên rầm thượng.

8. Học đường

9. Lòng yêu nước của cậu bé thành Pađôva

10. Em bé quét mồ hóng

Phần 2. Tháng mười một

11. Người bán than và ông quý phái

12. Mẹ tôi

13. Học trò nghèo

14. Ân nhân của bạn Nelli

15. Em bé trinh sát

16. Kẻ khó

Phần 3. Tháng mười hai

17. Tính khoe khoang

18. "Chú phó nề"

19. Quả cầu tuyết

20. Các cô giáo trường tôi

21. Thăm ông già bị nạn

22. Chàng viết mướn thành Phirenzê

23. Lòng biết ơn

Phần 4. Tháng giêng

24. Thầy giáo phụ

25. Đứa con người thợ rèn

26. Phranti bị đuổi

27. Chú lính đánh trống, người đảo Xarđenha

28. Lòng ái quốc

29. Bà mẹ anh Phơranti

Phần 5. Tháng hai

30. Chiếc xe hoả máy

31. Một kẻ tù phạm

32. Làm khán hộ cho cha

33. Chú hề con

34. Ngày cuối cùng hội Giả trang

35. Những trẻ em mù

Phần 6. Tháng ba

36. Lớp học tối

37. Đám đánh nhau

38. Người tù số 78

39. Trước ngày 14 tháng Ba

40. Lễ phát phần thưởng

41. Lòng cháu

42. Chú phó nề trong phút hiểm nghèo

Phần 7. Tháng tư

43. Viện dục anh

44. Thầy học cũ của cha tôi

45. Kỳ dưỡng bệnh

46. Bạn ta là thợ

47. Bà mẹ anh GARÔNÊ

48. Lòng nghĩa hiệp

Phần 8. Tháng năm

49. Hy sinh

50. Một vụ hoả tai

51. Quê người tìm mẹ

52. Trường câm điếc

53. Đi ngoài phố

Phần 9. Tháng sáu

54. 32 độ

55. Cha tôi

56. Thú quê

57. Cuộc phát thưởng cho thợ thuyền

58. Lời cảm tạ

59. Đắm tàu

Phần 10. Tháng bảy

60. Trang cuối cùng của mẹ tôi

Chia sẻ bài này qua: