Thi Pháp Truyện Kiều (MS-254)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. NHŨNG CHẶNG ĐƯỜNG NGHIÊN CỨU THI PHÁP TRUYỆN KIỀU

Chương 2. TRUYỆN KIỀU VÀ VĂN HOÁ, VĂN HỌC TRUNG QUỐC

1. Truyện Kiều – từ sự thật lịch sử đến sáng tạo nghệ thuật

2. Truyện Kiều và tiểu thuyết tài tử giai nhân

3. Truyện Kiều như một đối tượng của văn học so sánh

Chương 3. TRUYỆN KIỀU VÀ VĂN HÓA, VĂN HỌC VIỆT NAM

1. Ngâm khúc và Truyện Kiều

2. Truyện thơ Nôm và Truyện Kiều

Chương 4TRUYỆN KIỀU – THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN DU

1. Tư tưởng, nhân vật và cách kể chuyện của Nguyễn Du

2. Cái nhìn nghệ thuật về con người

3. Không gian nghệ thuật của Truyện Kiều

4.Thời gian nghệ thuật trong Truyện Kiều

5. Hình tượng tác giả Truyện Kiều

Chương 5. MÔ HÌNH TỰ SỰ VÀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

1. Về hình thức tự sự của Truyện Kiều

2. Từ mô hình cốt truyện và thể loại của Truyện Kiều đến khuynh hướng cảm thương chủ nghĩa

3. Chất thơ trữ tình trong Truyện Kiều

4. Độc thoại nội tâm và cấu trúc tự sự của Truyện Kiều

5. Giọng điệu nghệ thuật cảm thương trong Truyện Kiều

6. Màu sắc trong Truyện Kiều

7. Đối ngẫu trong Truyện Kiều

8. Phép sóng đôi trong Truyện Kiều

9. Ẩn dụ trong Truyện Kiều

10. Điển cố trong Truyện Kiều

11.Nguyễn Du – nghệ sĩ ngôn từ

Chương 6. SỨC SỐNG CỦA TRUYỆN KIỀU

1. Truyện Kiều và truyện Nôm sau nó

2. Truyện Kiều và đời sống văn học sau Truyện Kiều

3. Truyện Kiều nói mãi không cùng

Lời cuối sách

Thư mục nghiên cứu Truyện Kiều

Chia sẻ bài này qua: