Văn Lớp 12 - Tác Giả Nói Về Tác Phẩm (MS-453)

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

1. Tác phẩm: VỢ NHẶT (truyện ngắn)

2. Tác phẩm: TRÀNG GIANG (thơ)

3. Tác phẩm: CÁC VỊ LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG (thơ)

4. Tác phẩm: VIỆT BẮC (thơ)

5. Tác phẩm: KÍNH GỬI CỤ NGUYỄN DU (thơ)

6. Tác phẩm: BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG (thơ)

7. Tác phẩm: VỢ CHỒNG A PHỦ (truyện ngắn)

8. Tác phẩm: MÙA LẠC (truyện ngắn)

9. Tác phẩm: ĐẤT NƯỚC (trích trường ca)

10. Tác phẩm: ĐẤT NƯỚC (thơ)

11. Tác phẩm: SÓNG (thơ)

12. Tác phẩm: TIẾNG HÁT CON TÀU (thơ)

13. Tác phẩm: ĐÔI MẮT (truyện ngắn)

14. Tác phẩm: NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (bút ký)

15. Tác phẩm: TÂY TIẾN (thơ)

Chia sẻ bài này qua: