Nhập Môn Ăn Cơm Gạo Lứt Theo Phương Pháp Ohsawa (MS-538)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần I. PHƯƠNG PHÁP OHSAWA LÀ GÌ?

Phần II. NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN

1. Cơm gạo lứt.

2. Các món ăn phụ.

3. Cách ăn, cách uống.

4. Kiêng cữ.

5. Cách làm những món ăn thông thường:

6. Những phản ứng.

7. Vấn đề nhịn ăn.

8. Những trường hợp bất ngờ.

9. Những món đặc trị đơn giản:

Phần III. PP. 0HSAWA VÔ CÙNG CẦN THIẾT CHO NHỮNG AI?

1. Phụ nữ:

2. Những người con còn cha mẹ già:

3. Những người bị tật nguyền:

4. Những bệnh không có trong y văn thế giới:

5. Những bệnh không rõ nguyên nhân:

6. Những bệnh nan y của thời đại:

7. Những người đi vào con đường tôn giáo:

8. Những ước mơ trong tầm tay không thành hiện thực:

9. Những bế tắc của tuổi học trò:

Phần IV. TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI KHÔNG MẶN MÀ VỚI PHƯƠNG PHÁP OHSAWA

Phần V. TRẢ LỜI CHO MỘT SỐ CA BỆNH ĐIỂN HÌNH THEO PP.OHSAWA

1. Thận ứ nước

2. Làm biếng bú mẹ

3. Giữ lại hay bỏ

Phần VI. MỤC TIÊU CUỐI CÙNG

Phần VII. BẢNG KIỂM SOÁT SỨC KHỎE

Chia sẻ bài này qua: