Cơ hội học bổng toàn phần RMIT-Sao Mai 2022

Các bạn khiếm thị đáp ứng những điều kiện sau, có thể tìm hiểu và nộp hồ sơ ứng tuyển cho học bổng toàn phần RMIT-Sao Mai 2022.

Điều kiện là:

  • Quốc tịch Việt Nam.
  • Tốt nghiệp trung học phổ thông và có điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 7.0/10.0.
  • Là người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.
  • Được đề cử thông qua Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai.

Vui lòng xem thông tin chi tiết và hồ sơ học bổng tại: https://www.rmit.edu.vn/study-at-rmit/scholarships/future-undergraduate-student-scholarships/opportunity-scholarship/sao-mai-center-for-the-blind-opportunity-scholarship

Hạn chót nộp hồ sơ đến Sao Mai là trước 5 giờ chiều, ngày 8 tháng 7, 2022.

Thẻ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính