Phát hành Sao Mai Braille phiên bản 21.6 Beta

Ngày 5/11/2021, chúng tôi mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Vì Người Mù Sao Mai (2001-2021). Trong dịp này, chúng tôi rất vui phát hành bản Sao Mai Braille 21.6 Beta với rất nhiều cải thiện và tính năng mới.

Music Braille format options

3 điểm nổi bậc là:

  1. Giao diện người dùng được thiết kế lại giúp thân thiện hơn với người dùng trình đọc màn hình.
  2. Tài liệu có định dạng đã được chuyển dịch sang bản chữ nổi có định dạng và bản nổi dành cho in ấn chính xác hơn. Thêm vào đó là giúp dễ dàng tạo kiểu và linh động thiết lập quy tắc dịch chữ nổi.
  3. Thư viện chuyển dịch nhạc nổi: hỗ trợ dịch nhiều quy tắc nhạc và những tùy chọn nâng cao mới cho phần định dạng và chuyển dịch.

Xem thêm tại trang có gì mới và tải về tại Sao Mai Braille.

Video URL
Thẻ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Braille document window