Phát hành Sao Mai Braille bản 18.5

Chúng tôi xin thông báo Sao Mai chính thức phát hành phiên bản 18.5 của Sao Mai Braille. Ba tính năng mới và cập nhật là:

  • Cho phép nhập và dịch các biểu thức Toán sang chữ nổi theo chuẩn UEB.
  • Chỉnh sửa đơn giản ảnh và chuyển sang ảnh nổi.
  • Dùng bộ đóng gói Nullsoft, thay vì Inno Setup để chương trình không bị AVG báo lỗi khi cài đặt.

 

 

Xem thêm thông tin về chương trình và liên kết tải về tại trang Sao Mai Braille.

Các công thức toán được chèn trên tài liệu bằng SMB
Hình 1. Các công thức toán được chèn trên tài liệu bằng SMB

 

Hộp thoại chèn công thức
Hình 2. Hộp thoại chèn công thức

 

Ảnh gốc (.bmp) và ảnh đã chuyển dịch sang chấm nổi bằng SMB
Hình 3. Ảnh gốc (.bmp) và ảnh đã chuyển dịch sang chấm nổi bằng SMB

 

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính