Diễn Đàn Khu Vực Đông Nam Á Về Hiệp Ước Marrakesh

Từ ngày 1-3/11/2017 tại văn phòng của WIPO (tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới) tại Singapore đã diễn ra cuộc họp trao đổi các vấn đề liên quan đến hiệp ước Marrakesh. Đây là một hiệp ước nhằm thúc đẩy và đảm bảo quyền sản xuất, chia sẻ và tiếp cận nguồn tài liệu dưới các định dạng tiếp cận cho người có các khuyết tật khi đọc văn bản chữ in, ví dụ  như người khiếm thị.

 

Mr. Phuc in WIPO meeting room

 

Hiện nay đã có 33 nước thành viên của WIPO thông qua hiệp ước này và Singapore hiện là nước duy nhất trong khu vực ĐNA đã thông qua. Một số nước khác đang trong quá trình sửa đổi các điều khoản luật bản quyền quốc gia của mình cho phù hợp với hiệp ước Marrakesh trước khi quyết định thông qua và thực thi.

 

Một số điểm nổi bật của hiệp ước Mrrakesh cho phép là các tổ chức hợp lệ được quyền sản xuất và phân phối các đầu sách dưới định dạng tiếp cận đến người hưởng lợi là nhũng người khiếm thị mà không cần phải xin phép nhà xuất bản hoặc đơn vị/người giữ bản quyền, cho phép các tổ chức hợp lệ nhận và chia sẻ nguồn sách tiếp cận với các tổ chức hợp lệ khác đang hoạt động tại những nước đã thông qua hiệp ước Marrakesh.

 

Mr. Phuc in front of Singapore WIPO office

 

Chúng tôi rất mong cục Bản Quyền thuộc Bộ Thông Tin, Văn Hóa Thể Thao Việt Nam sớm xem xét, điều chỉnh luật bản quyền hiện hành và sớm trình chính phủ để thông qua hiệp ước Marrakesh này. Đây là một cơ hội rất lớn, giúp người khiếm thị có thể tiếp cận với một nguồn sách hợp pháp, tiếp cận và rất lớn. Chúng tôi xin chia sẻ một số bài thuyết trình của các diễn giả trong những liên kết sau đây.

 

Provisional%20Program_Oct_30_2017.docx

Topic%201%20-%20Lanteri%20-%20Singapore%20Nov%201.ppt

Topic%203%20-%20Lanteri%20-%20MVT%20Nov%201.pptx

Topic%207%20-%20McGrory%20-%20ASEAN%20countries%20presentation%20-%20AEs.ppt

Topic%208%20-%20McGrory%20-%20ASEAN%20countries%20presentation%20-%20ABC.ppt

Topic%2010%20-%20McGrory%20-%20ASEAN%20countries%20presentation%20-%20Cross-border%20exchange.ppt

ABC%20capacity%20building.pptx

AVH%20and%20ABC%20Global%20Book%20Service.pptx

The%20necessity%20of%20accessible%20books%20for%20print%20impaired%20persons.pptx

Thẻ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính