Họp Điều Phối Viên Dự Án của ICEVI và ON-NET

Anh Phúc trong cuộc họp điều phối viên

 

Từ ngày 19-21/02/2018, anh Đặng Hoài Phúc đã tham dự cuộc họp điều phối viên hằng năm của tổ chức Hội Đồng Giáo Dục Thế Giới cho Người Mù ICEVI và mạng lưới Overbrook-Nippon về công nghệ giáo dục ON-NET tại Phnom Penh, Cambodia. Tham dự cuộc họp có những điều phối viên và đại diện đến từ các nước Ấn Độ, Cambodia, Hoa Kỳ, Indonesia, Lào, Myanmar, Mông-Cổ, Philippines và Việt Nam.

Ngày 19 là cuộc họp giữa các điều phối viên dự án hỗ trợ sinh viên khiếm thị và cho ON-NET tại khách sạn Anise Villa. Nội dung cuộc họp là báo cáo những hoạt động đã thực hiện trong năm 2017 và chia sẻ chương trình hoạt động năm 2018. Ngoài ra, cuộc họp cũng trao đổi nhiều vấn đề khác như tính bền vững và sáng tạo của dự án, xây dựng mô hình gương điển hình là các bạn sinh viên khiếm thị nhằm khuyến khích các bạn KT khác, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên khiếm thị khi ra trường vvv.

Ngày 20 nhóm có dịp gặp và nói chuyện cùng với gần 30 bạn học sinh/sinh viên khiếm thị tại Cambodia trong chương trình Country Champion của ICEVI. Nội dung chia sẻ bởi các điều phối viên với các bạn SVKT bao gồm các chủ đề như giáo dục sau phổ thông, ứng dụng công nghệ trợ giúp, kỹ năng mềm, tiếng Anh, sống hòa nhập và cơ hội tìm kiếm việc làm.

 

Anh Phúc với người phiên dịch trao đổi với SVKT Cambodia

 

Ngày 21 nhóm điều phối viên về nước, riêng anh Phúc ở lại và tiếp tục làm việc với trường phổ thông đặc biệt Krousal Thmey để tư vấn và hỗ trợ Trường trong việc xây dựng giáo trình đào tạo tin học, sản xuất tài liệu tiếp cận và bộ đọc tiếng Khmer.

Nhóm sẽ nhóm họp và tham dự diễn đàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương về giáo dục tại Manila, Philippines vào giữa tháng 10, 2018.

Thẻ

Chia sẻ bài này qua:

Image tin bài
Ảnh người mù đang dùng máy tính