Tin tức tạp chí 20

2) Chip Orange đã viết Window-Eyes scripts cho các module Windows Speech Recognition trong Windows Vista hoặc Windows 7. Những scripts này, cùng với các macro WSR miễn phí, có tiềm năng để cung cấp cho người dùng Window-Eyes gần như cùng một mức độ kiểm soát máy tính dành cho người dùng JSay với JAWS, nhưng không mất chi phí. Chi tiết tại: http://www.gwmicro.com/sc

3. Một phiên bản mới Voice Learning Edition 1,83 được ra mắt. Chương trình cho phép bạn hiểu những hình ảnh như là các mẫu âm thanh. Bạn có thể tải ứng dụng này về tại:

http://www.seeingwithsound.com/voice.exe

 

Chia sẻ bài này qua: