concerto in la klein 2 altblokfluiten en cello, largement