Daisy Text

Sổ tay MP3 Direct Cut

GIỚI THIỆU:

MP3DirectCut (MP3DC) là chương trình miễn phí, dung lượng nhỏ, tính năng chính là thu và cắt dán âm thanh. So với các chương trình chỉnh sửa âm thanh khác, chương trình này có hai điểm nổi bật:

  • Cắt dán âm thanh nhưng không mã hóa tập tin gốc. Vì vậy, thời gian thực thi rất nhanh, và chất lượng âm thanh được giữ nguyên sau khi chỉnh sửa.

Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học (MS 866)

Lời nói đầu
CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT ĐỂ GIẢI MỘT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH
§1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN
§2. TÌM CẤU TRÚC DỮ LIỆU
§3. TÌM THUẬT TOÁN
§4. LẬP TRÌNH
§5. CHẠY THỬ, THAY ĐỔI, KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG 2 CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
§1. ĐỆ QUY
§ 2. TÌM KIẾM
§ 3. SẮP XẾP
§4. QUY HOẠCH ĐỘNG
§5. ĐỒ THỊ (GRAPH)
§ 6. TRÒ CHƠI
§7. HÌNH HỌC
CHƯƠNG 3 CÁC ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ
§1. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TỂ LẦN V
§2. ĐÊ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VI
§3. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VII

Sổ Tay Tiếng Anh 12 (MS 862)

Bộ Sổ tay tiếng Anh, từ lớp 6 đến lớp 12, được biên soạn theo sách giáo khoa tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu tham khảo ngữ pháp và tra cứu từ vựng, giúp các em học tốt môn tiếng Anh.

Sổ tay tiếng Anh 12 gồm 16 bài, dựa theo từng đơn vị bài học trong sách giáo khoa tiếng Anh 12. Mỗi đơn vị bài học gồm có:

I. Glossary (Bảng từ vựng): tất cả các từ mới trong bài. Các từ đều được phiên âm theo hệ phiên âm quốc tế mới và được cho nghĩa sát với nghĩa trong bài học, có một số ví dụ minh họa.

Bí mật tình yêu - 1 (MS-596)

Tác giả

Lời giới thiệu

Lời tựa của tác giả

Tình yêu cần phải được nuôi dưỡng

Thất bại trong tình yêu

Cuộc sống không tình yêu chưa phải là cuộc sống đích thực

Sự mềm dẻo trong tình yêu

Tình yêu và tuổi tác

Bạn muốn có một tình yêu như thế nào?

Hãy gửi con thuyền tình yêu đến những chân trời mới

Tình yêu là sự sống

Đừng sợ bị tổn thương

Tha thứ cho chính mình

Lạc quan trong tình yêu

Tình yêu biết rõ điều gì là quan trọng

Sự nhàm chán - kẻ thù của tình yêu

Đừng bỏ lỡ cơ hội

Một Trăm Nhu Cầu Tâm Lý Con Người (MS 593)

Tác giả

1. Phân loại tầng nhu cầu

2. Cảm giác an toàn và cảm giác quy thuộc

3. Nhu cầu tự mình thực hiện.

4. Nhu cầu kìm nén.

5. Nhu cầu phản ánh

6. Nhu cầu va chạm

7. Nhu cầu hợp lý hoá

8. Nhu cầu dịch chuyển

9. Nhu cầu tri tính hoá

10. Nhu cầu xạ ảnh và nhu cầu đồng nhất

11. Nhu cầu ái tình mang tố chất thần kinh

12. Ba trạng thái tự mình giao lưu phân tích

13. Nhu cầu công bằng chính trực.

14. Nhu cầu tự do

15. Ảo giác khống chế

16. Tác dụng của nhu cầu thống chế