Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Quản Trị Quan Hệ Công Chúng (MS 515)

LỜI BẠCH

Chương 1. Bản chất của quan hệ công chúng

Chương 2. Cơ sở lý thuyết về quan hệ công chúng

Chương 3. Nghiên cứu quan hệ công chúng

Chương 4. Công chúng và công luận

Chương 5. Quan hệ công chúng và pháp luật

Chương 6. Quảng cáo - thông báo & xuất bản trong thực hiện mục tiêu QHCC

Chương 7. Tổ chức sự kiện & công nghệ trong thực hiện mục tiêu QHCC

Chương 8. Kênh truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng

Chương 9. Khủng hoảng và sự tín nhiệm

Chương 10. Chiến dịch quan hệ công chúng

Giáo Trình Kinh Tế Du Lịch (MS 514)

Lời nói đầu

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về du lịch

Chương 2: Lịch sử hình thành, xu hướng phát triển và tác động kinh tế - xã hội của du lịch

Chương 3: Nhu cầu du lịch, loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch

Chương 4: Điều kiện để phát triển du lịch

Chương 5: Tính thời vụ trong du lịch

Chương 6: Lao động trong du lịch

Chương 7: Cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch

Chương 8: Chất lượng dịch vụ du lịch

Chương 9: Hiệu quả kinh tế du lịch

Chương 10: Quy hoạch phát triển du lịch

Giáo Trình Công Nghệ Phục Vụ Trong Khách Sạn - Nhà Hàng (MS 513)

Lời nói đầu

Chương I: CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CỦA LỄ TÂN KHÁCH SẠN

1. Giới thiệu chung về bộ phận lễ tân trong khách sạn

1.1. Vai trò, nhiệm vụ của bộ phận lễ tân trong khách sạn

1.2. Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân trong khách sạn và nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể đối với nhân viên

1.3. Bố trí quầy lễ tân trong khách sạn

2. Quy trình và tổ chức phục vụ của bộ phận lễ tân khách sạn

2.1. Quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân

2.2. Tổ chức nhận đặt buồng

Thương Hiệu Quản Lý Và Phát Triển (MS 512)

Tác giả

Phần 1. CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA THƯƠNG HIỆU

Chương 1. Khái niệm cơ bản về thương hiệu

Chương 2. Các loại thương hiệu

Chương 3. Thành lập, đăng ký và bảo vệ một thương hiệu

Chương 4. Xử lý những tranh chấp thương hiệu

Phần 2. QUẢN LÝ TÊN HIỆU TIÊN TIẾN

Chương 5. Sự thay đổi các vai trò quản lý tên hiệu

Chương 6. Tầm nhìn thương hiệu, chiến lược và sự sáng suốt của người tiêu dùng. Quản lý tên hiệu bắt đầu từ chiến lược tên hiệu

Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (MS 508)

Lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ nhất

Chương I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

I. Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

II. Phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

III. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Chương II. CÁC TƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG CỔ

I. Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại

II. Các tư tưởng kinh tế thời trung cổ

Giáo Trình Quản Trị Văn Phòng (MS 502)

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I.
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG
VÀ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Đại cương về văn phòng

2. Đại cương về quản trị văn phòng

Chương 2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VĂN PHÒNG

1. Cơ cấu tổ chức văn phòng

2. Tổ chức nơi làm việc của văn phòng

3. Trang thiết bị văn phòng

4. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng

Chương 3. QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG VĂN PHÒNG