3.1 Một số phím tắt cho Windows

Đăng bởi Sao Mai vào T6, 07/08/2016 - 15:24

Có rất nhiều phím tắt của Windows dưới đây bạn đã quá quen thuộc nhưng hi vọng sẽ có một số phím mới hữu ích.

Win mở Start MenuWin+R mở hộp thoại Run
Win+M Thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ chương trình đang mở
Win+Shift+M Phóng lớn toàn bộ các cửa sổ đang mở
Win+L Khóa Windows
Win+E Mở chương trình quản lý tập tin Windows Explorer
Win+F Mở hộp thoại tìm kiếm
Win+U Mở trình quản lý các tiện ích gồm trình đọc màn hình, trình phóng lớn...
Win+D Xem trên desktop và thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ
Win+F1 Mở trang giúp đỡ của Windows
Win+Pause Mở cửa sổ thuộc tính của hệ thống
Alt+Tab Chuyển đổi giữa các cửa sổ chương trình
Alt+F4 Đóng cửa sổ hiện tại
Alt+Enter Mở hộp thoại thuộc tính của mục hiện tại
Alt+SPACEBAR Mở thực đơn hệ thống của cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+N Thu nhỏ cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+R Phục hồi kích thước bình thường cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+C Đóng cửa sổ hiện hành
Alt+SPACEBAR+X Phóng lớn cửa sổ hiện hành
Ctrl+Alt+Delete Mở trình quản lý công việc. Lưu ý, trên Vista mở cửa sổ đăng nhập Windows có nhiều chọn lựa khác nhau.
Ctrl+Shift+Esc Mở trình quản lý công việc
Ctrl+Esc Mở Start menu
Shift Nhấn Shift khi bỏ CD vào để ngăn không cho CD tự động chạy
Shift+Delete Xóa một mục vĩnh viễn.

 

Chia sẻ bài này qua: