Hướng dẫn sử dụng TOBI

Tác giả bài viết: nguyễn Văn Dũng.

 

Thông tin về TOBI(1)

 • Là phần mềm cho phép tủy chỉnh nội dung audio trong sách DAISY 3.0 miễn phí, mã nguồn mở do hiệp hội DAISY phát triển
 • Cho phép tạo sách chỉ có văn bản hoặc sách có đủ âm thanh và văn bản
 • Đầu vào của TOBI có thể là:
  • Sách Daisy 3.0 được tạo từ Save As Daisy
  • File .xml chứa nội dung của sách (cũng được tạo từ Save As Daisy)

 

Các bước tùy chỉnh audio trong sách DAISY 3.0 bằng TOBI

Bạn cần tạo sách DAISY 3.0 từ Save As Daisy trước khi sử dụng TOBI để thay đổi nội dung audio. Các bước thao tác chính trong TOBI bao gồm:

 • Bước 1: Import sách DAISY 3.0 vào TOBI
 • Bước 2: Xóa nội dung audio trong sách (audio này được tạo bởi tts trong quá trình tạo sách DAISY từ file .doc)
 • Bước 3: Tạo nội dung audio mới cho sách (thông qua việc thu âm trực tiếp hoặc import và đồng bộ hóa các file audio có sẵn)
 • Bước 4: Xuất bản sách DAISY 3.0

Để rõ hơn về các bước trên bạn có thể tải sách mẫu DAISY 3.0 tại đây và làm theo hướng dẫn trong các video sau:

 

(1): http://www.daisy.org/project/tobi

Video URL
https://youtu.be/CJM67AAtU5A
Video URL
https://youtu.be/mDaz_weSjB0
Video URL
https://youtu.be/RAKc3CgX9RA

Chia sẻ bài này qua:

Blog tags

Viết bình luận

Văn bản thuần

 • Không được dùng mã HTML.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.