Liên Hệ

Lưu ý: giờ làm việc của Trung Tâm bắt đầu từ 08:00 đến 16:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu (GMT+7).

 

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai

Địa chỉ: 52/22 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, HCM, Việt Nam.

Tel: +84 28 7302-4488

 

Quý vị vui lòng chọn bộ phận liên quan để liên hệ với chúng tôi.

Phòng Hành Chính: các thông tin chung.

Phòng Công Nghệ: gửi các yêu cầu hỗ trợ và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ trợ giúp cho người khiếm thị.

Phòng Sản Xuất Tài Liệu Tiếp Cận: những vấn đề liên quan đến sản xuất và cung cấp sách tiếp cận cho người khiếm thị. Lưu ý, chúng tôi chỉ hỗ trợ dịch vụ này cho người khiếm thị.

Phòng Hướng Nghiệp: các yêu cầu liên quan đến hoạt động hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.

Tài Trợ: các yêu cầu thông tin liên quan đến tài trợ/đóng góp của quý vị cho hoạt động của Sao Mai. Vui lòng xem thêm thông tin tại trang Tài trợCác cách hỗ trợ cho Sao Mai.

Phòng Dịch Vụ và Sản Phẩm: gửi các yêu cầu về những dịch vụ và sản phẩm có thu phí của Sao Mai. 100% lợi nhuận từ hoạt động này sẽ đóng góp cho những hoạt động hỗ trợ miễn phí cho người khiếm thị Việt Nam của Sao Mai.

Phản hồi trang web: thông báo lỗi và đề xuất tính năng mới cho trang web.

Chia sẻ bài này qua: