Thư Viện Nhạc Sao MaiChào mừng bạn đến với thư viện nhạc Sao Mai!
Ở đây, bạn có thể tìm các bản nhạc được chuyển sang những định dạng tiếp cận cho người mù như nhạc chữ nổi và MusicXML. Tất cả các bản nhạc nổi đều được chuyển dịch bằng phần mềm Sao Mai Braille. Để đọc các bản nhạc MusicXML, bạn có thể cài đặt ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader. Các bản nhạc có giấy phép sử dụng là public domain.
Lưu ý: chúng tôi tạo ra thư viện chia sẻ nhạc miễn phí này nhằm giúp các bạn khiếm thị cũng như những người hỗ trợ/dạy/làm việc với người mù hiệu quả hơn trong việc học và công việc liên quan đến âm nhạc. Xem thêm thông tin về chúng tôi tại trang Giới Thiệu.

 

Tác phẩm Tác giả Định dạng Loại nhạc cụ
Verdi Requiem 5 Agnus Dei Soprano GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Keyboard
 • Wind
 • Vocal
Verdi Requiem 2c Liber scriptus Basse GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Keyboard
 • Wind
 • Vocal
Rigoletto - Bella figlia dell'amore GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Wind
Aida trumpets GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • String
 • Wind
Allegri! Beviam! GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Keyboard
Quartett in E minor (Concert F minor) Allegro GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Wind
Verdi Requiem 7a Libera Me Alto GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Keyboard
 • Wind
 • Vocal
"Si, la stanchezza" (from Il Trovatore) GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • String
 • Wind
Nabucco GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Vocal
Verdi Requiem 2i Lacrymosa Tenor GIUSEPPE VERDI
 • Music XML
 • Keyboard
 • Wind
 • Vocal