Thư Viện Nhạc Sao MaiChào mừng bạn đến với thư viện nhạc Sao Mai!
Ở đây, bạn có thể tìm các bản nhạc được chuyển sang những định dạng tiếp cận cho người mù như nhạc chữ nổi và MusicXML. Tất cả các bản nhạc nổi đều được chuyển dịch bằng phần mềm Sao Mai Braille. Để đọc các bản nhạc MusicXML, bạn có thể cài đặt ứng dụng đọc nhạc SM Music Reader. Các bản nhạc có giấy phép sử dụng là public domain.
Lưu ý: chúng tôi tạo ra thư viện chia sẻ nhạc miễn phí này nhằm giúp các bạn khiếm thị cũng như những người hỗ trợ/dạy/làm việc với người mù hiệu quả hơn trong việc học và công việc liên quan đến âm nhạc. Xem thêm thông tin về chúng tôi tại trang Giới Thiệu.

 

Tác phẩm Tác giả Định dạng Loại nhạc cụ
IV. The Secret Forest Carl Czerny
 • Music XML
 • Wind
 • Percussion
Journey through Sleep 2 Carl Czerny
 • Music XML
 • String
 • Wind
 • Vocal
Everyone Begins Their Journey Carl Czerny
 • Music XML
 • Keyboard
Refugees' Journey Carl Czerny
 • Music XML
 • Keyboard
 • String
Sailing Into Time Carl Czerny
 • Music XML
 • Wind
 • Vocal
Bowser! (Mario & Luigi: Bowser's Inside Story) Carl Czerny
 • Music XML
 • String
 • Wind
 • Percussion
The Train - MSCC 2018 Carl Czerny
 • Music XML
 • String
 • Wind
 • Unknown
Cheetahmen Celebration Carl Czerny
 • Music XML
 • String
Voyage D'Espoir Carl Czerny
 • Music XML
 • String
Beyond The Unknown: The Quest (PART 1) Carl Czerny
 • Music XML
 • Keyboard
 • String
 • Wind
 • Vocal
 • Percussion
 • Unknown