Âm Nhạc Và Mỹ Thuật 6 (MS-625)

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần ÂM NHẠC

Bài mở đầu: Giới thiệu âm nhạc ở trung học cơ sở

Bài 1. Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ

Bài 2. Học hát: Bài Vui bước trên đường xa.

Bài 3. Học hát: Bài Hành khúc tới trường.

Bài 4. Học hát: Bài Đi cấy.

Bài 5. Học hát: Bài Niềm vui của em.

Bài 6. Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.

Bài 7. Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa.

Bài 8. Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô.

Phần MĨ THUẬT

Bài 1. Vẽ trang trí - Chép họa tiết trang trí dân tộc

Bài 2. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại

Bài 3. Vẽ theo mẫu - Sơ lược về Phối cảnh

Bài 4. Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu

Bài 5. Vẽ tranh - Cách vẽ tranh đề tài

Bài 6. Vẽ trang trí - Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí

Bài 7. Vẽ theo mẫu - Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ hình)

Bài 8. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)

Bài 9. Vẽ tranh - Đề tài Học tập

Bài 10. Vẽ trang trí - Màu sắc

Bài 11. Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí

Bài 12. Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

Bài 13. Vẽ tranh - Đề tài Bộ đội

Bài 14. Vẽ trang trí - Trang trí đường diềm

Bài 15. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1-Vẽ hình)

Bài 16. Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)

Bài 17. Vẽ tranh - Đề tài tự do

Bài 18. Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông

Bài 19. Thường thức mĩ thuật - Tranh dân gian Việt Nam

Bài 20. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1-Vẽ hình)

Bài 21. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)

Bài 22. Vẽ tranh - Đề tài Ngày Tết và mùa xuân

Bài 23. Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét đều

Bài 24. Thường thức mĩ thuật - Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam

Bài 25. Vẽ tranh - Đề tài Mẹ của em

Bài 26. Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

Bài 27. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1-Vẽ hình)

Bài 28. Vẽ theo mẫu - Mẫu có hai đồ vật (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt)

Bài 29. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại

Bài 30. Vẽ tranh - Đề tài Thể thao, văn nghệ

Bài 31. Vẽ trang trí - Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa

Bài 32. Thường thức mĩ thuật - Một số công trình tiểu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại

Bài 33-34. Vẽ tranh - Đề tài Quê hương em

Bài 35. Trưng bày kết quả học tập trong năm học

Chia sẻ bài này qua: