Thanh Thính Học Trong Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính (MS-76)

Chủ đề
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1 - Giải phẫu và sinh lý bộ máy thính giác

1.1. Giải phẫu tai

1 2. Sinh lý tai

1.3. Sự thu nhận độ to nhỏ của âm thanh

1.4. Sự phát triển tai ở trẻ nhỏ

Bài 2 - Âm thanh

2.1. Tần số

2.2. Cường độ

2.3. Trường độ

Bài 3 - Tật khiếm thính

3.1. Khái niệm và phân loại tật khiếm thính

3.2. Nguyên nhân gây khiếm thính

3.3. Ảnh hưởng của tật khiếm thính

Bài 4 - Dụng cụ trợ thính

4.1. Máy trợ thính

4.2. Cấy điện cực ốc tai

Bài 5 - Môi trường nghe thích hợp cho trẻ khiếm thính

5.1. Tín hiệu và tiếng động nền

5.2. Cấu trúc phòng học trong trường có trẻ khiếm thính

5.3. Môi trường yên tĩnh

Chia sẻ bài này qua: