Kinh Tế Học Đại Cương

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Giáo trình KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG là một giáo trình kinh tế học cơ bản được dùng để giảng dạy và học tập cho sinh viên không chuyên ngành Kinh tế thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo cơ bản và bổ ích cho sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngành kinh tế, các học viên sau đại học cũng như các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý cùng đông đảo bạn đọc.

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những kiến thức cơ bản cả về kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Trong phần kinh tế học vi mô, sách tập trung trình bày những khái niệm cơ bản về kinh tế học và nền kinh tế; cung, cầu và thị trường sản phẩm; lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng; doanh nghiệp và hoạt động sản xuất; các chi phí và sản lượng; cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế... Phần kinh tế học vĩ mô, cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về tổng cung và tổng cầu, hạch toán sản lượng quốc gia, tiền tệ và hoạt động ngân hàng, lạm phát và thất nghiệp, thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương...

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên những tài liệu tham khảo chính như các giáo trình Kinh tế học của Paul A. Samuelson - William D.Nordhas, David Begg - Stanley Fischer - Rudiger Dorbusch; giáo trình Kinh tế học vi mô của Robert J. Gordon; giáo trình Kinh tế học của sự phát triển của Malcolm Gillis - DWight H.Perkins - Michael Rolmer Donal R. Snodgrass và Kinh tế thị trường: lý thuyết và thực tiễn của quỹ hòa bình Sasakawa...

Mặc dù các tác giả biên soạn đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách này vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là về mặt thực tiễn, sách chưa bao quát hết được mọi lĩnh vực của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đọc quan tâm đến những vấn đề cơ bản của kinh tế học hiện đại. Nhóm tác giả biên soạn rất mong nhận đươc ý kiến bạn đọc.

Chia sẻ bài này qua: