TƯ DUY TRIỆU PHÚ (MS 883)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chào mừng các bạn!

Chào mừng đến với Chương trình 90 ngày thiết lập sự thịnh vượng của “Tư Duy Triệu Phú”. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ bạn cài đặt lại chính mình sẵn sàng cho những thành công. Chương trình dựa trên tiền đề là thế giới bên trong bạn tạo nên thế giới bên ngoài của bạn. Bạn càng tập trung vào “gốc rễ” của minh bao nhiêu, bạn càng nhanh chóng thấy được kết quả mới trên “cây trái” của bạn bao nhiêu.

Con người là sinh vật của thói quen. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người tham dự vào một lịch trình đều đặn hàng ngày sẽ có khả năng theo chương trình của họ lớn gấp 3 lần những người tham dự 6 ngày một tuần - và sẽ ở vào tình trạng tốt hơn 5 lần so với những người chỉ tham dự 3, 4 hoặc 5 ngày một tuần. Vì thế, để đạt kết quả tốt nhất, hãy áp dụng chương trình hàng ngày trong 90 ngày liên tục. Nếu bạn bỏ lỡ mất một ngày, đơn giản là hãy bắt đầu lại vào ngày tiếp theo khi có thể.

Hãy đối xử tốt với bản thân. Trí não không thích sự thay đổi và chương trình này là một sự thay đổi. Vì vậy, tâm trí sẽ nói với bạn rằng bạn không thích chương trình này, hoặc chương trình sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp hay bạn không có thời gian vào hôm nay. Đừng nghe! Đừng nghĩ ngợi! Đơn giản hãy nói với trí não của bạn rằng: “Cảm ơn vì đã chia sẻ” và thực hiện chương trình. Chương tình này rất nhanh chóng và đơn giản, nó sẽ chỉ mất ít hơn 10 phút mỗi ngày. Hãy cho mình một cơ hội. Bạn có thể thực hiện mọi ý nghĩ bạn muốn, sau 90 ngày.

Chia sẻ bài này qua: