Tiểu Thuyết Hiện Thực Nga Thế Kỷ 19 (MS-249)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

- Vài nét khái quát về chủ nghĩa hiện thực trong văn học Nga và tiểu thuyết hiện thực Nga thế kỷ 19

- Khởi đầu của mọi sự khởi đầu

- Lịch sử một tâm hồn con người

- Cả nước Nga hiện ra trong đó

- Ngày thực sự đã đến

- Chủ nghĩa hiện thực ở nghĩa cao nhất

- Tất cả là sự thật

- Lời kết

Chia sẻ bài này qua: