360 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 (MS-633)

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. CƠ HỌC

Phần 1. Các phép đo trong cơ học - đo độ dài thể tích - khối lượng

Phần 2. Lực - hai lực cân bằng - tác dụng lực trọng lực - lực đàn hồi

Phần 3. Trọng lượng - khối lượng - trọng lượng riêng – khối lượng riêng

Phần 4. Máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng - đòn bẩy - ròng rọc

Chương 2. NHIỆT HỌC

Phần 1. Sự nở vì nhiệt của các chất rắn - lỏng - khí và ứng dụng - nhiệt kế

Phần 2. Sự nóng chảy và đông đặc

Phần 3. Sự bay hơi và ngưng tự

Phần 4. Sự sôi

Chia sẻ bài này qua: