5. Câu hỏi

C1:

tôi đã dùng gần hết dung lượng ổ cứng nên thỉnh thoảng máy cứ báo low disk space. Làm sao để có thể tắt được nó

Trả lời:

vào run (Windows+r) rồi gõ regedit và mở theo khoá sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

• Tab sang danh sách các giá trị của khoá Explorer, tìm giá trị Dword có ten NoLowDiskSpaceChecks. Nếu khong có thì đứng tại khoá Explorer, nhấn Application chọn new\Dword value để tạo giá trị này.

• Nhấn enter vào nó rồi sửa sô 0 thanh 1

• khởi động lại máy

Lưu ý: các thủ thuật với registry rất nguy hiem. Bạn phải hết sức cẩn thận khi thực hiện các thủ thuật này

C2:

Làm sao tôi có thể thay đổi tên mà tôi đã đăng kí khi cài Windows? Tên hiển thị trong cửa sổ System properties

Trả lời:

Nếu bạn quen với registry thì vào

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Tab sang danh sách bên phải rồi enter vào 2 giá trị String có tên

• RegisteredOrganization (tên tỏ chức)

• RegisteredOwner (tên người dùng)

Trên trang Jaws Users, trong mục programs page có 1 file vbs giúp ta làm việc này dễ dàng bằng cách chạy lên rồi điền tên và tổ chức vào các ô nhập liệu. nếu bạn ngại sửa registry thì có thể lên download về dùng thử

Cám ơn bạn Đặng Mạnh Cường đã đóng góp câu hỏi cho tạp chí Sap Mai AccessTech!

Chia sẻ bài này qua: