Cài đặt Webvisum cho Mozilla Firefox

Ngày tạoT5, 01/18/2018 - 10:20
Lượt xem
7

Thủ thuật cài đặt Webvisum cho trình duyệt Mozilla Firefox.

Gần đây, thấy có nhiều bạn hỏi cách cài add-on Webvisum để chụp mã capchar với Mozilla Firefox. Nay xin chia sẻ cách mà tôi đã làm để cài Add-on này.

  • Mở trình duyệt Mozilla Firefox và truy cập vào trang https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/.
  • Về đầu trang, bấm chữ E đến Find Add-on.
  • Bấm khoảng trắng rồi gõ vào: webvisum và bấm Enter.
  • Về đầu trang rồi bấm chữ H đến khi nghe đọc: heading level 2 Search results.
  • Bấm mũi tên xuống, tìm và kích hoạt liên kết Webvisum.
  • Tìm và kích hoạt liên kết Add to Firefox.
  • Bấm alt+I để kích hoạt nút Install - xác nhận cài đặt.
  • Khởi động lại Firefox và đăng nhập bình thường.

Tôi đã cài được Bằng cách trên với Firefox 52 ESR, trên máy sử dụng Windows 10 Pro 64 bit với Jaws 18.0. Với người dùng NVDA hay các trình đọc màn hình khác, tôi cho rằng cách làm cũng tương tự.
Chúc bạn thành công

Chia sẻ bài này qua: