NVDA Add-on: speak Password

Ngày tạoT6, 07/14/2017 - 08:00
Lượt xem
7

Add-on giúp NVDA đọc kí tự trong khi nhập mật khẩu.

Bảng thông tin add-on Speak PasswordCó bao giờ bạn muốn NVDA đọc trong khi nhập mật khẩu (Password) để tránh trường hợp nhập sai hay không? Nếu có thì đây là cái bạn cần.
Một add-on có tên Speak Password (nói mật khẩu), viết bởi Tyler Spivey, có thể tải về tại http://bit.ly/2tKXwvN
Sau khi cài đặt Add-on này, tất cả việc bạn phải làm là bật chế độ đọc kí tự hay đọc từ của NVDA. Chương trình sẽ đọc khi bạn ở trong trường nhập mật khẩu. Nhớ dùng tai nghe hoặc thiết bị tương tự để không có ai nghe được mật khẩu của bạn.
Chúc bạn có một sự trải nghiệm tuyệt vời.

Chia sẻ bài này qua:

Blog tags

Viết bình luận

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question to confirm you are not a spam bot.